YRITTÄJYYS ON ELÄMÄNTAPA

YRITTÄJÄ
YRITTÄJÄ

Yrittäjyyden teeman kuva

”Toimin yrittäjänä naantalilaisessa Forsport -urheiluliikkeessä. Forsport on liikunnan erikoisliike ja asiakaskunta on laaja aina ammattiurheilijoihin saakka. Yrittäminen on Suomessa viime aikoina saanut osakseen aikaisempaa enemmän arvostusta, hyvä niin. Mielestäni etenkin pienet aloittavat  yritykset kaipaisivat enemmän joustavuutta ja vähemmän turhia säädöksiä, jotta yrittäminen helpottuisi ja sitä kautta myös työllistäminen”.

”Kansanedustajana haluan toimia niin, että Suomessa olisi tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä enemmän yrityksiä ja yrittäjiä. Yritykset luovat edellytykset hyvinvoinnille. Jos yrityksiä ei olisi, ei olisi työpaikkoja, eikä myöskään verotuloja. Valtion tehtävä on luoda yrityksille turvalliset, ennakoitavat ja vakaat puitteet toimia."

”Raskas teollisuus ja vienti on Suomelle ja Varsinais-Suomelle elintärkeää. Isojen yritysten rinnalla tulisi huomioida myös pienet yritykset. Pienet ketterät yritykset ovat Suomen tulevaisuuden pelastajia. Jokainen iso yritys on joskus ollut pieni. Mitä helpommaksi teemme yrittämisen aloittamisen ja yrityksen mahdollisuudet selviytyä ensimmäisistä vuosista, sitä valoisampi tulevaisuus meillä kaikilla on”.