top of page

LIIKUNTA EI OLE VAIN HARRASTUS, VAAN OSA HYVINVOINTIA

Hyvinvointi ei ole asia, jonka voimme ulkoistaa yhteiskunnan hoidettavaksi. Hyvinvointi on asia, josta meidän jokaisen tulee pitää huolta. Parhaiten pidämme siitä huolta huolehtimalla omasta henkilökohtaisesta kunnostamme ja terveydestämme.

Liikunnan merkitystä ei voi liikaa korostaa, kun puhutaan hyvinvoinnista. Terveysvaikutusten lisäksi liikunta yhdistää ja luo yhteisöllisyyttä. Yhteiskunnan tehtävä on luoda mahdollisuuksia ja olosuhteita liikunnan harrastamiseen, mutta vastuu on meillä jokaisella itsellämme.

Liikunnan lisääminen on yksi ratkaisu siihen, miten voimme hillitä terveydenhoidon yhä kasvavia menoja. Lasten ja nuorten liikuntaan pitäisi panostaa erityisesti, sillä uhkakuva on se, että tulevaisuudessa yhä useampi päätyy liikkumattomuuden vuoksi työkyvyttömäksi jo hyvin varhaisella iällä. Liikkumattomuus on aikamme pahimpia vitsauksia.

Omalta osaltani olen vaikuttanut tähän asiaan lähiliikuntapaikkojen rakentamisen edistämisellä. Lähiliikuntapaikat ovat helposti saavutettavissa ja sellaisia, missä liikuntaa voi harrastaa matalalla kynnyksellä.

Suomi tarvitsee valtakunnallisen lähiliikuntaohjelman. Ohjelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, jotta lähiliikuntapaikat olisivat osa meidän jokaisen lähiympäristöä. Tämän asian eteen haluan työskennellä kansanedustajana. Olemme jokainen itse vastuussa omasta kunnostamme, mutta yhdessä voimme vaikuttaa siihen, miten helppoa kunnosta on pitää huolta.

bottom of page